IT به مدیریت اطلاعات با استفاده از کامپیوترها ، شبکه ها و نرم افزارها می گویند.

ICT جهت کمک به افراد یا سازمان ها برای استفاده از اطلاعات با استفاده از فناوری های دیجیتالی مانند کامپیوتر ، ایمیل و ….می گویند.

ICT در زمینه های آموزشی استفاده فراوانی دارد در صورتیکه IT در صنعت استفاده می شود.

منبع : computer |تفاوت میان IT و ICT
برچسب ها : استفاده