به طور خیلی واضح  API یک رابط برنامه نویسی می باشد که سیستم ها،نرم افزارها، سخت افزارها میتوانند با استفاده از آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

به طور مثال در آیپدها و یا گوشی های هوشمند متنی را کپی میکنیم و در برنامه دیگری در همان آیپد و گوشی جایگزاری میکنیم این کار بر عهده رابط یا API ها هستند.

رابط های برنامه نویسی جلوی دسترسی مستقیم سیستم های دیگر را به خصوصی ترین اطلاعات را گرفته و فقط دستورات تعریف شده با قابلیت کنترل دسترسی، در اختیار دیگران قرار می دهد، به همین دلیل سیستم های دیگر نمی توانند فعالیت مخرب در سیستم دیگر انجام دهند.

API ها جایگاه مهمی در ارتباطات دارند، برنامه نویس ها در این چارچوب استفاده مفید از شبکه های اجتماعی را ممکن ساخته اند.

منبع : computer |API چیست؟
برچسب ها : سیستم ,برنامه ,رابط ,برنامه نویسی